Gratis programvare for arbeid med digital 3D som kan være aktuelle innen kunst og håndverk i skolen (med litt fokus på de lavere trinnene)

Det siste året har jeg som lærer innen skapende bruk av IKT ved Høgskolen i Telemark blitt satt til å undervise innen dette området for Kunst og håndverk som valgfag ved grunnskolelærerutdanningen. Bloggen min her har til stor del hatt utgangspunkt i videreutdanningsstudier innen design og kunstfag, og faglærere på 3. året. Fokus for arbeidet med dette har da vært grunnleggende opplæring mest beregnet for å få voksne mennesker i gang med bla digital 3D, og gi disse et godt utgangspunkt for videre utvikling og arbeid innen området, for yrke eller videre spesialisering. Uansett har jeg også her kommet med forslag til ulikt som kan være av interesse for bruk innen utdanning/skole.  I denne artikkelen vil jeg prøve å komme med noen tips på hva jeg har funnet som kanskje kan brukes på de lavere trinnene i grunnskolen. Ser da bort i fra alle problemene man ellers finner og må ta hensyn til i en slik hverdag! Et godt og fundert undervisningopplegg der man inkluderer digital 3D er mulig, – det har jeg sett mange eksempler på her på nettet, – og ut i fra læreplanverket er dette også ønskelig å få integrert allerede fra de tidligste trinnene! Så må man da heller ikke glemme å få med det taktilt skapende da. IKT eller bruk av digitale verktøy må ikke få bli et alternativ til arbeid med det praktisk skapende! – Men heller et godt verktøy i tillegg til dette, for å øke forståelse, se muligheter og sammenhenger som ellers er naturlige i det samfunnet vi lever i, nå og inn i fremtiden!

Det finnes flere ulike typer programvare/apper for PC eller Mac-bruk:

Gratis programvare, Betal programvare, Nettskyprogramvare (rett i nettleseren) gratis uten registrering/konto, Nettskyprogramvare (rett i nettleseren) med registrering/konto, Nettskyprogramvare (rett i nettleseren)  med betaling/konto. Det er også omtrentlig samme type fordeling på apper til nettbrett/ipad. Slike er ikke tatt med her. Jeg vil her i hovedsak vise til de gratisalternativene som finnes (- det kan derfor finnes betalprogrammer som kanskje både er bedre og mer funksjonelle til ulikt bruk, men de er ikke med her! Det får evt komme i en senere artikkel!):

Diverse aktuell 3D-programvare:

3D-modellering/-konstruksjon:

Autodesk Thinkercad (https://www.tinkercad.com/) Nettskybasert enkel introduksjon til 3D konstruksjon. Kjøres rett i nettleseren. Grei for intro til 3D modellering. For å bruke dette må man opprette en brukerkonto, som ellers er gratis. Språket er i utgangspunktet engelsk (er usikker om det finnes andre språk tilgjengelige). Her arbeider man med grunnformer (såkalte primitiver) og kombinerer slike for disse slik at ny former oppstår. I tillegg trenes man i å arbeide med oppbygging av enkle objekter i et virtuelt 3D rom.

Thinkercad

3DTin: (http://www.3dtin.com/ ) Nettskybasert enkel 3D-modellering rett i nettleseren. Litt av det samme som Thinkercad. Virker kanskje noe mer komplekst i starten enn Thinkercad. For å lagre det man gjør må man også her opprette en brukerkonto. Man kan allikevel teste det litt ut uten konto. Det finnes andre språkversjoner tilgjengelige, men dessverre ikke på norsk ennå. Opplæringsvideoer og brukergrupper finnes det flere av.

Når det gjelder gratisprogram som man kan laste ned og installere på en PC er det pr i dag kun et program jeg ønsker å anbefale, og da kanskje for de litt eldre elevene: 123D Design fra Autodesk: http://www.123dapp.com/design . Dette finnes i versjoner også for Mac og iPad. Dette har alle de (etter min mening) viktige og grunnleggende verktøyene man forventer av et 3D-konstruksjonsprogram (- og som man trenger, for senere å avansere i dette med 3D modellering). I tillegg kan man eksportere til et 3D-format som kan brukes videre i andre sammenhenger. Dessverre er det ikke noen enkle funksjoner for å få ut tegninger, men kan man for eksempel bruke «PrtScn» tasten og et bildebehandlingsprogram for å få ut bilder av 3D-tegningene (så kan man evt skrive på dimensjoner med mer dersom man vil bruke disse som arbeidstegninger). – Også dette programmet har muligheter for utvidelser via registrering og betalingstjenester, – men man kan få til det meste man trenger uregistrert også.

123D eksempel

Flere skoler bruker SketchUp, (http://www.sketchup.com/) . – Og selv om jeg ikke liker dette særlig, er det også et alternativ. Gratisversjonen mangler etter min mening mange verktøy som jeg mener er viktige i en grunnleggende opplæring av 3D-konstruksjon/-modellering. – Og å orientere seg fritt i 3D rommet har i tillegg vært noe vanskelig i dette programmet.  -Men det fungerer da ellers greit for å lage enkle hus med mer… – I tillegg finnes/utvikles det mange tillegg (lastes ned og installeres etter at programmet er installert) som ved mer avansert bruk kanskje kan gjøre dette programmet interessant! Pro-versjonen er ellers helt OK, men den koster mange penger, og da finnes det mange andre mye bedre alternativer etter min mening! Her er en interessant link til bruk med dette: https://www.forde.kommune.no/planar-styringsdokument/3d-modell-av-forde/. Man kan også finne mange eksempler på byer der hus er laget i 3D med SketchUp på https://www.google.com/earth/ . – Men som sagt tidligere her, – for å lære seg grunnleggende 3D-modellering, finnes det bedre alternativer!

sketchup - poj

For «friere» mer leireaktig modellering finnes det også noen programmer:

Sculptris: http://pixologic.com/sculptris/ Programmet lar deg modellere nesten som med leire. For å utnytte mulighetene for videre bearbeiding annet enn å lage et bilde av det du har modellert må man (som lærer) kunne en god del mer om 3D en det grunnleggende. Men programmet er morsomt og ganske enkelt å bruke, så hvorfor ikke prøve det!?!

Modellere og fargelegge objekter i Sculptris

Modellere og fargelegge objekter i Sculptris

Autodesk har også i sin portefølje over gratis programmer: http://www.123dapp.com/sculptplus  (for ipad og nettbrett) samt http://www.123dapp.com/meshmixer (som man også kan modellere litt fritt med, selv om dette programmet mest er for å fikse på 3D objekter for ulikt bruk, og ikke minst for å kunne kombinere ulike 3D former sammen til nye objekter med mer…)

Det finnes også mange gode spill og apper beregnet for utvikling av 3D-kunnskaper for barn, dette tar jeg ikke med her, da dette er noe jeg ennå ikke har undersøkt noe særlig.

I tillegg for de aller yngste barna ser jeg for meg at en type modellering slik den vi finner ved bruk av lego-klosser kan være en grei introduksjon: Alt fra lek med Minecraft (https://minecraft.net/ ), til Lego designer ( http://ldd.lego.com/nb-no/ ). – Ok litt utenfor mitt felt men allikevel! For de litt eldre kan man utvide dette til spilldesign som http://www.kodugamelab.com/ . Se for eksempel  Lær kidsa koding (http://www.kidsakoder.no/) for mer om slikt.

Så til slutt her noen oversikter/programmer/apper for spesielle behov og utprøvinger:

http://www.shapeways.com/creator/

Flere (litt tilfeldige pr nå) linker til diverse programmer og apper:

http://topbestappsforkids.com/best-kids-apps-build-and-play-3d/

http://www.techagekids.com/2013/06/3d-printing-modeling-tools-for-kids.html

http://blokify.com/

 

Til slutt!

For å få til et godt opplegg i forhold til opplæring/bruk av 3D-programvare, uansett hvilke du velger å prøve, er følgende punkter viktige:

 1. å lære seg å orientere seg i det 3D-virtuelle rommet. Dvs kunne se på et objekt fra ulike vinkler, og riss (oppriss, ulike sideriss).
 2. Å kunne flytte på og dimensjonere objekter satt inn i det virtuelle 3D-rommet. (Start gjerne da med enkle primitiver (grunnobjekter).
 3. Ta flere grunnobjekter og flytte på disse i forhold til hverandre på ulike måter i rommet. Dette for å lære seg å velge ulike objekter og håndtere dem i forhold til andre objekter i «scenen».
 4. Så kan du starte med å lære om ulike måter å modellere på; alt i fra bolske operasjoner (kombinere objekter ved å legge til eller å trekke i fra) slik at nye objekter oppstår. – Til å ta tak i flater på objekter (eller2-dimesjonale flate-objekter) og trekke disse ut til tredimensjonale objekter.
 5. Gruppering av objekter for bedre å håndtere samlinger av komplekse objekter.
 6. – For så å se på mer avanserte funksjoner som et 3D program har.

 

Disse 6 trinnene har (etter mange år med undervisning innen dette) vist seg både nødvendig og funksjonelt innen grunnopplæring i 3D modellering for studenter i min undervisning, – og jeg antar at dette også er overførbart til annen undervisning innen området.

…Og for de av dere som vil teste ut de dyre og avanserte programmene, må det nevnes at Autodesk nå gir skoler/elever/studenter og lærere muligheten til å bruke de profesjonelle verktøyene gratis! http://www.autodesk.com/education/home

Lykke til!

Reklamer
Publisert i Uncategorized | Merket med , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Om 3D for virtuell virkelighet. Et forsøksprosjekt ved digital bildeskaping og visuell kommunikasjon 2014

En liten oppdatering av tidligere innlegg også publisert i Digital mediedesign magasin:

Her startet man et nytt studieår med store forventninger om å få studiets 3D-modellerte objekter vist i VR ved videreutdanningsstudiet digital bildeskaping og visuell kommunikasjon. – Men så har alle mulige problemer som kan oppstå, oppstått!

I år tenkte jeg at vi kunne få våre 3D karakterer visualisert i VR (virtuell virkelighet)! Ganske fremtidsrettet og kult! Ideen var å få de utviklede 3D-modellerte karakterene inn i en virtuell verden.

Tidligere har vi laget bilder med figurene rendert i et 3D-miljø via diverse fri (gratis) programvare, for så å lage plakater der disse siden ble vist frem. Noen år har vi også fått disse karakterene printet ut i ABS-plast på fakultetets 3D-printer (denne er pr i dag ikke funksjonell og trenger reparasjon og service). Et Utviklings kit av Oculus Rift DK2 ble kjøpt inn, og det fungerer ellers greit for å vise ulike utvikler-demoer.

Så var det det med å få årets objekter fra karakterutviklingsprosjektet inn i en virtuell 3D-scene som vi så kunne se på via «VR-brillene». Det var to ulike utviklerprogrammer for 3D-spill som i utgangspunktet utmerket seg for dette: Unreal Ed eller Unity 3D. Begge to programvare som man kan utvikle 3D-spill med. Disse har også muligheter for å bruke Oculus VR. Dette som et alternativ til å se 3D-scenen/spillet på en skjerm.

Unreal Ed har en mer visuell/praktisk tilnærming til det å lage 3D-spill enn Unitys mer scriptbaserte, og var tidligere gratis. Dette fikk tidlig på høsten en type månedsabonnement, så dette ble først satt litt til side. Så var det det andre utviklingsverktøyet som mange bruker til 3D-spill, Unity 3D som ble testet ut.

figur i unity

En av Juusolas figurer (Discobulus by Myron «kopi») i Unity

Unity så først ut til å fungere gratis. Etter å ha testet ut, med gode resultater i forhold til å importere avanserte 3D-objekter inn i editoren, – viste det seg at for å få disse videre i VR (via et Oculus VR- tillegg), så måtte man ha den kostbare titusen-kroners versjonen. Noe man ikke lett kunne se via utviklersider på nettet!

I løpet av høsten ble så Unreal Ed «forandret» til Unreal Engine. De åpnet etter dette navneskiftet opp for akademiske gratislisenser (på årsbasis). – Noe vi fikk etter å ha søkt om dette. – Men de fungerte ikke helt som de skulle først. Etter mye purring fikk vi endelig, et par dager før prosjektavslutning, nye fungerende lisenser! Vi ventet også veldig lenge på svar i fra Unity om det var mulig med rimelige akademiske lisenser der også. Omtrent samtidig med at vi omsider fikk de fungerende Unreal-lisensene kom svaret i fra Unity, med beskjed om at en akademisk pakke med (søkte om kun 2) lisenser ville koste oss ca. kr. 11.000,- noe vi mente var helt utelukket å kunne ta på sparket (liten klasse med 7 studenter)!

Underveis, før vi fikk de fungerende Unreal Engine-lisensene ble diverse andre muligheter for 3D-visualisering også undersøkt, slik som bla Torque 3D (Et MIT prosjekt). Der må man, for å det til å fungere med Oculus, kunne en god del programmering. Så var det også med flere andre open source alternativer. Det hadde vi dessverre verken tid eller anledning til, da vi hovedsakelig jobbet visuelt, estetisk og kommunikasjonsrelatert med utvikling av 3D-karakterer (ca 5 ukers total tid, med mye annet vi også måtte igjennom).

Importmulighetene av komplekse høyoppløste objekter fungerer ikke i Unreal Engine på samme måte som i Unity 3D (maks ca. 52.000 polygoner pr. objekt). Vi måtte derfor gjøre om til enklere objekter, og via såkalt normalmapping få med de modellerte detaljene til 3D-spillmotoren Unreal Engine. Noe som gjorde hele prosjektet noe mer komplisert enn det som opprinnelig var tenkt. Da vi i utgangspunktet brukte «enkel gratis programvare», der dette ikke kan gjøres direkte i fra modelleringsprogrammet, så måtte vi finne et gratisalternativ til dette også. Programmet xNormal ble etter noe leting funnet godt og funksjonelt.

Uansett om utviklingsverktøyene til disse spillutviklingsprogrammene er omfattende og tar noe tid å lære, så kunne vi, siste dagen før juleavslutningen, få våre første objekter inn i en spillverden (dog inn i en ferdig «template» til å begynne med), for så få endelig fått sett disse i VR!

Bildet viser Unreal Engine med hodehund fra Juusolas utprøvinger.

Bildet viser Unreal Engine med hodehund fra Juusolas utprøvinger.

 

Publisert i Uncategorized | Merket med , , , , , , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Diverse interessante linker om verdensrommet med mer…

http://en.spaceengine.org/

SpaceEngine – Et gratis program som lar deg undersøke verdensrommet i 3 dimensjoner. Du kan bla lage ditt eget univers med solsystemer og planeter og bevege deg i forhold til disse! Med programvare slik som ShadowPlay for nyere grafikkort (NVIDIA-typen, eller med andre «skjerm-/video-grabbere», kan man sikkert også ta opp slike virtuelle romreiser til videofiler for ulikt bruk.)

A free space simulation program that lets you explore the universe in three dimensions, from planet Earth to the most distant galaxies. Areas of the known universe are represented using actual astronomical data, while regions uncharted by astronomy are generated procedurally. Millions of galaxies, trillions of stars, countless planets – all available for exploration. You can land any planet, moon or asteroid and watch alien landscapes and celestial phenomena. You can even pilot starships and atmospheric shuttles.»

Er du mer seriøs i forhold til stjerner og planeter kanskje denne linken kan være interessant:

http://www.telescope.org/ : “The Bradford Robotic Telescope is a collection of telescopes and other instruments on Mount Teide, Tenerife. It is available to use for all, using this web site. For more information, click here

———————————

Virtual Light Studio: teste ut ulike innstilinger på et virtuelt kamera og se hvordan dette tar seg ut:

http://www.axis.com/academy/educational_apps/virtual_light_studio.htm

———————————–

Det kan være greit å innimellom se litt av dimensjonene i universet i relasjon til vår hverdag:

http://htwins.net/ (se f.eks. The scale of the universe2)

———————————–

Se hvordan vindene er på jorden, – og du kan zoome inn og se animert hvordan vindene beveger seg over Norge/europa med mer… Meget bra visualisering etter min mening! Kontinuerlig oppdatert, slik at du kan se hvordan lavtrykk og stormsentre beveger seg. Fascinerende!!!

http://earth.nullschool.net/

———————————–

Diverse interessante «kreative apper» med ulike effekter for iPhone og iPads:

http://pixiteapps.com/

———————————–

Dele ting kjapt og effektivt mellom dine dingser (ser ut til å fungere mellom ullike OS med mer) . Har ikke testet dette ut, – men ser greit ut:

https://www.pushbullet.com/

———————————–

La et nettsted hjelpe deg med å finne interessante ting på Internett (dersom du synes slikt er vanskelig): www.zite.com

———————————–

Hvilken side av din hjerne er dominerende? Finn det ut her:

http://brain-test.info/braintest/eng/

———————————–

Kommuniser med andre på nettet på en tegneseriemåte:

CHATOON is a FREE chat service that lets you communicate in a comics-inspired format.

https://www.chatoon.me/

 

Dette får være nok i denne omgang, med diverse «interessante linker», – selv om jeg nok har samlet opp enda flere… Får evt komme med dem senere…

Publisert i Uncategorized | Merket med , , , , , , , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Noen aktuelle programpaletter for skole- eller annen bruk!

Her vises noen mulige rimelige/gratis programpaletter for bruk i digitalt skapende virksomhet (Du finner lett frem til nedlastbare linker ved enkle Internettsøk på navnene med tillegg av ordet «software».).

Verktøypalett for grunnleggende 2D-animasjon:

Verktøypalett 2D animasjon

Verktøypalett 2D animasjon

Det finnes altså mange programmer man kan bruke for å lage 2-dimensjonale animasjoner (3D dybde får man så evt. bruke kunnskaper om perspektiv, med mer for å få til, om man vil!) Uansett ønsker man sikkert å kunne formidle animasjonen videre etter at den er ferdig, og da er nok den mest funksjonelle metoden å lage animasjonen om til digital video, derfor er et par slike programmer med. For stopp-motion animasjon finnes det ellers veldig mange alternativer (+ noen av de som er på paletten!). Nå synes jeg det allikevel er viktig å arbeide med/lære seg om «time line» baserte animasjonprogrammer, – da slike ser ut til å være mest brukt innen animasjon i dag.

Verktøypalett for grunnleggende 3D-modellering:

Verktøypalett 3D anim nybegynner

Verktøypalett 3D modellering nybegynner

For 3D-konstruksjon, 3D-modellering og 3D-animasjon finnes det veldig mange gratis muligheter. Men hva som kan fungere alene eller sammen med andre programmer er det ikke alltid så lett å finne ut av. Her er en palett med 3D-programvare (gratis eller open source) som sammen kan få til det meste av alt fra enkel til mer avansert og fri 3D-modellering. Det er allikevel viktig å ha noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen digital 3D for å virkelig kunne utnytte denne paletten. Visualiseringsverktøyene trenger nok ellers en palett helt for selg selv, da det finnes flere muligheter alt etter hva man ønsker å visualisere. Rene konstruksjonsprogrammer for arbeidstegninger og lignende er ikke med her. De bør nok få sin egen palett!

Til slutt en palett med 3D-programmer som sammen utgjør et gratis alternativ til mange av de profesjonelle løsningene som finnes.

3D mer avansert palett

3D mer avansert palett

Så godt som alle de «frie» programmene her finnes det mye materiale, tutorials (opplærings-sider og videoer) om. De har alle aktive «communities» som diskuterer, utvikler og formidler informasjon om disse.

Publisert i Uncategorized | Merket med , , , , , , , , , ,

Litt forskjellig av nyheter innen digital bildeskaping og lignende pr. mai 2014

 

 diverse tjenester

Emaze.com – Nok en gratis nettskybasert mulighet (må opprette konto) til å lage presentasjoner, noe alias http://prezi.com/ , men mener at presentasjoner kan leses med automatisk oversettelse , fungerer for ulike plattformer (nettbrett, telefoner med mer)… Kanskje noe å teste?!

https://appear.in/ : Kollokvere, diskutere, møtes sammen via videokonferanse!? Denne tjenesten lar opp til 8 personer gratis samtale via videokonferanse. – Absolutt noe for nettstudenter m.fl…!

https://www.bonanza.com/background_burner : En skytjeneste for å enkelt å fjerne bakgrunner i bilder. Har man det travelt og vil fjerne en bakgrunn i et eller annet bilde kanskje dette er tjenesten man leter etter!?

3D-skriverne blir billigere! Her om et prosjekt som mener de kan lage en veldig rimelig 3D-skriver:

På norsk om prosjektet: http://www.dinside.no/928491/3d-skriver-til-overkommelig-pris

3d skriver - nytt konsept

Prosjektsiden: https://www.kickstarter.com/projects/m3d/the-micro-the-first-truly-consumer-3d-printer

En oversikt over gratisversjoner av diverse programvare for skapende virksomhet med mer…:

Her over bilderedigering og lignende:

http://www.techspot.com/downloads/image-editing/

Kan ikke garantere for hvor reelt dette er, men ser at mye av det er greit!

Gratis vektorgrafikk:

http://www.freevectors.me/ :  Vel….! ? … Jeg mener helst at man skal lage sine ting selv, men her er en site der man kan finne et utall av gratis vektorobjekter! (Til bruk i Adobe Illustrator,Corel Draw, Inkscape eller lignende programvare.

TED – for undervisningsformål: Kanskje noe for engelsklæreren (i et ellers tverrfaglig samarbeid!?)

http://ed.ted.com/ : “…Build a lesson around any TED-Ed Original, TED Talk or YouTube video…”

e-ted

… Og det var det for nå!

 

 

Publisert i Uncategorized | Merket med , , , , , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Fri programvare og frie nettbaserte synthesizere- og diverse lydstudioprogramvare for bla lydpålegg til film

Ved opplegg der man jobber med video kan det ofte være lurt å kunne legge til både effektlyder (foley-lyd) og atmosfærelyd (kontentum-lyd) når man redigerer filmen. I tillegg vil man kanskje også i ha noe stemningsskapende musikk i bakgrunnen.

Ofte kan lyden kameraet tar opp når du filmer enten være preget av vind og annet du egentlig ikke ønsker å ha med i filmen. Så kan man heller konsentrere seg om å få tatt opp eventuell dialog slik at denne kommer best mulig frem i opptaket. Selvsagt kan man i noen sammenhenger også legge på denne i etterkant.

Klar og tydelig bruk av lyd, godt brukt, vil kunne fremheve både budskap og uttrykk. De fleste videoredigeringsprogrammene har mulighet for å legge til et eller flere spor med lyd. Det må også sies at mange effektlyder slik som trampelyder mm er det ellers morsomt å lage selv, med ulike redskaper; – alt fra bruk av kjøkkenredskaper og annet som lager interessante lyder (spesielt om man lager animasjonsfilm!). Det kan dog være lurt å redigere disse (filtrere bort ulyd, rette opp frekvensfordeling mm) noe i et lydredigeringsprogram i etterkant før man legger disse på filmen.

Atmosfærelyd (kontentum) kan man i de fleste tilfellene ta opp med eksternt opptaksutstyr i forbindelse med filmingen, men også der finnes det andre muligheter. Det finnes programvare som kan generere ulike lengder med atmosfærelyd slik som for eksempel: Atmosphere Lite: (Nature Sound Generator), eller Soundscape Generator.

soundscape generator screenshot

Med Soundscape generator kan man i tillegg til «bibliotek-lydene» legge til andre lyder som man lager selv eller finner gratis på nettet. Kvaliteten av frie lyder på nettet kan variere noe, men som svake bakgrunnslyder er dette noe man sjelden legger veldig mye merke til. Her et par ressurser til mengder av gratis lyder: http://www.stonewashed.net/sfx.html, og http://www.flashkit.com/soundfx/.

En interessant tjeneste som både er fri og helt nettbasert er: http://naturesoundsfor.me/. Det som er fint med denne er at man rett fra nettleseren kan laste ned lyden man genererer! Et begrenset utvalg av lyder, men meget lett å bruke! Et lite aber er det at lyden som kan lagres på din datamaskin er i ogg-formatet og noen videoredigeringsprogrammer kan ikke importere denne direkte. Da må man finne et annet program enten nettbasert for å konvertere lyden til et annet brukbart format (f.eks. http://www.online-convert.com/), eller bruke et installert lydredigeringsprogram slik som Audacity 2.0 (gratis open source)…

Musikk og synth-effektlyder kan man faktisk lage mye av selv også.

DIVERSE ONLINE MUSIKKPRODUKSJONSREDSKAPER:

Online synthesizer(e) mm /musikkproduksjonsapplikasjon:

http://www.audiotool.com/  Mange muligheter, – muligens best til å lage «type technomusikk». audiotool screenshot

For å kunne lagre og eksportere det man lager, må man registrere seg. – Allikevel må man ikke være musiker for å kunne få til noen stemningsskapende lyder/lyduttrykk! Noe som jeg mener er mulig med flere av de linkene som følger her:

Pling plong greie, ikke noen egen laste ned lyd/sekvens (men kan man ta opp lyden fra datamaskinen med en «what you hear»-funksjon kan man alltids ta opp lyden internt): http://tonematrix.audiotool.com/

Pling plong greie mer avansert med flere spor og trommer, ikke noen egen laste ned lyd/sekvens, men man kan dele med seg det på nettet via link til online app: http://inudge.net/index.en.html

En enkel trommemaskin som kan eksportere wave-filer (OBS! funksjonen for dette heter der Bounce!):  http://www.drumbot.com/projects/sequence/

Sonant Live:  http://sonantlive.bitsnbites.eu/  er en online synth som kan eksportere wav-filer. Man må lage noen lyder med den enkle sekvenseren først for å ha noe lyd å eksportere! De holder også på med en ny lignende onlinegreie, Soundbox (link på hovedsiden).

Så da er det bare å mekke lyd og musikk best man kan!

Publisert i Uncategorized | Merket med , , , , , , , , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Videoredigering (våren 2014), fra de dyre profesjonelle programmene til de rimelige og de som er gratis og nettskyprogrammer.

Når det gjelder videoredigering (også for bruk innen de estetiske fagene) i dag er det flere faktorer man bør overveie før man velger redigeringsprogramvare:

Er det snakk om enkel redigering så er det noen grunnleggende faktorer man bør ta hensyn til ved valg av programvare:

 1. Hvilken videokvalitet har man i utgangspunktet, og hva trenger/ønsker man for videre distribusjon (gammel PAL 768*576, eller de nyere HD-formatene: 720p eller 1080i eller 1080p)? Så spørs det også på hva man kan få ut i fra ulike videokilder (alt fra mobiler til avanserte videokameraer). – og ikke minst om man lett kan få importert disse inn i redigeringsprogrammet (- det finnes mange programmer for konvertering om det ikke går å få video rett inn i redigeringsprogrammet).
 2. Hvilke og hvor «avanserte» funksjoner i redigeringsprogrammet trenger man?
 3. Er det behov for mange ulike effekter og muligheter for å bruke/eksperimentere med slike?
 4. – Og ikke minst hva har man «råd til», og hva fungerer best innen den aktuelle opplæringen/utdanningen!?

I utgangspunktet trenger man (pt. 1-4 grunnleggende,- pt. 4 og utover gir flere muligheter):

 1. Sette sammen flere ulike videoklipp til en film.
 2. Sette inn og ut-punkter (eller på en eller annen måte å klippe de opptakene man har).
 3. Å sette inn tekst før/etter og muligens inn i videoklippene.
 4. 4.       Å lagre dette til en enhetlig film for eksport til ulike aktuelle videoformater for distribusjon.
 5. Å lage ulike overganger mellom videoklippene (et minimum er ulike former for «enkel blanding» av klipp i et gitt tidsrom – da dette ofte brukes til å vise at det er «gått en tid» i mellom det som skjer, sett i relasjon til de «rene» klippene).
 6. Å legge på enkle effekter på noen eller flere av videoklippene.
 7. Mulighet for å legge til lyd- og lydeffekter i egne spor.
 8. Forandre på videostørrelsen – (eks. å zoome inn på områder i klippene).
 9. Endre hastigheten på videoklippene.
 10. Justere og forandre med større kontroll: farger, kontraster med mer i klippene.
 11. Legge flere videoklipp i samme scene på ulike måter (bla dele bildet opp i flere deler).
 12. Flere distribusjonsformater for ulikt bruk.
 13.  annet …

Det finnes i dag mye forskjellig programvare for videoredigering:

Her en oversikt over de litt dyre men profesjonelle alternativene som har alt det man kan trenge (OBS mange har rimeligere skoleversjoner). Disse kan det ta litt tid å sette seg inn i bruk og funksjoner med mer (og det er også lett å miste fokus på det man i utgangspunktet jobber mot, og heller «leke planløst» med de mange avanserte funksjonene, uansett hvor morsomt dette kan være… – om dette da ikke er målet da!?):

Adobe Premiere Pro ; Final Cut Pro (siste versjonene bare for Mac/Apple) ; Sony Vegas ProMagix Video Pro

De litt rimeligere variantene (de har etterhvert også fått laget dyrere og mer avanserte versjoner).

Disse programmene gjør det man vanligvis trenger i forhold til klipping og lydpålegg. Det finnes også her en del «flotte» effekter. De har muligheter for eksport til de fleste aktuelle formatene.

Cyberlink Power Director v12 (fra ca. $ 80-199)

Corel VideoStudio Pro X6 (ca. kr. 500,-)

Adobe Premiere Elements 12 (kr. 740,-)

Magix Movie Edit Pro 2014 (fra 70 euro-130 euro)

Pinnacle Studio 17 (fra $ 60,- til $130,-)

Gratisprogram:

Her kan man stort sett gjøre det man trenger i forhold til «normal» videoredigering. Mulighetene for eksport til ulike formål er mindre, men for amatørbruk til Internett, og «lettere videodistribusjon»  er disse greie nok. Noen mangler mer avanserte effekter, nøkling (keying) og lag-muligheter. De har også mindre kontroll over lyd.

Online (nettskyprogrammer). Disse fungerer stort sett greit for veldig korte videoer med tilhørende forbehold i forhold til høykvalitetsvideo (både aktuell lagringsplass på server, samt opp- og nedlastingshastighet er avgjørende her. Til veldig korte videoer for Internettdistribusjon og lignende er de helt OK. For eksempel fra mobilkamera og rett til nettskyen!  – rediger litt og rett til nettdistribusjon til tjenester slik som Vine, YouTube eller lignende:

– Og jeg har dessverre ikke ennå testet noen av disse selv! (Vi bruker pr i dag gamle Adobe CS 5.5 programmer i vår undervisning ved DBVK)

Flere alternativer finnes nok der ute! Vær obs på rettigheter, betaling, reklame, med mer (spesielt i forhold til nettskyprogrammene)…!!!

(- alle disse linkene fungerte pr. 05.02.14 – Vær også obs på opp- og nedlastingshastighet, kvalitet, lengderestriksjoner, distribusjon med mer …)

Så må man se på hva man ønsker/trenger i forhold til ulike læringsmål, og man må bruke en god del tid til å velge og utforske det man ser som brukbart. I tillegg kommer faktorer som økonomi, lokal teknisk ekspertise, mål for arbeidet med film/video med mer inn i valget av aktuell programvare. Ikke lett, men her har jeg prøvd å vise noen mulige alternativer med linker.

Publisert i Uncategorized | Merket med , , , , , , , , , , , | Legg igjen en kommentar