About

Dette er en blogg som har til hensikt å vise/formidle aktuelt fagutviklings- , -kunstnerisk, -didaktisk arbeid innen fagområdene formgiving, kunst og håndverk. – med aktuelt innhold beregnet for alle skoleslag fra førskole til høgskole/universitet. Bloggen er et privat initiativ, usponset og opprettet av Per Ola Juusola, høgskolelektor og emneansvarlig for bla 3D- og animasjonsemne ved Design i nye medier (fra høsten 2016) ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Tidligere ansvarlig for videreutdanningsstudiet Digital bildeskaping og visuell kommunikasjon ved Høgskolen i Telemark fra 2002-2015, – som denne bloggen har sin opprinnelse i forhold til.

🙂